dilluns, 4 de novembre de 2013

Una frase:

Ningú pot saber per tu. Ningú pot 

créixer per tu. 

Ningú pot buscar per tu. 

Ningú pot fer per tu allò que tu 

mateix has de fer. 

L'existència no 

admet representants.

J.Bucay